De jubilarissen - de heren Jan Stoop, Chris van der Ven en Dhr Ross - krijgen

een jubileum speld opgestoken door Hennie Verlangen ter gelegenheid van hun 25 jarig bondslidmaatschap.